Koliko je važno rano otkrivanje glaukoma?

|   Video
Zavod za zdravstvenu zastitu radnika u Nišu nedavno je realizovao jedan značaajan i važan projekta pod nazivom Rano otkrivanje glaukoma kod osova sa invaliditetom Jugoistočne srbije, a pregledano je više od 2000 ljudi, kazala je direktorka ZZZZR u Nišu, Slađana Majkić.