Program Svetske banke za razvoj koridora Save i Drine

|   Info
Novi program integrisanog razvoja koridora Save i Drine (SDIP), koji se realizuje uz podršku Svetske banke, ima za cilj da ojača prekograničnu saradnju kroz upravljanje vodnim resursima.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

Cilj je i unapređivanje plovnost vodnog puta i zaštita od poplave duž koridora Save i Drine.

Taj program vredan približno 332 miliona dolara će se sprovoditi u narednih deset godina kroz dve uzastopne faze koje će se delimično preklapati, a odobrio ga je Izvršni odbor Svetske banke.

U okviru programa biće podržan dugoročni „klimatski pametan“ privredni rast i regionalna saradnja. Prva faza, uključuje Srbiju (78,2 miliona evra), Bosnu i Hercegovinu (30 miliona evra) i Crnu Goru (15 miliona evra za sliv Lima i Grnčara).

U prvoj fazi programa, biće uključena Slovenija i Hrvatska kroz učešće u regionalnim studijama, regionalnom dijalogu, instrumenatima za izgradnju kapaciteta i drugim srodnim aktivnostima.

Ovim programom koji obuhvata tri priobalne zemlje sliva Save i Drine, kroz integrisani pristup finansiraće se aktivnosti usmerene na zaštitu od poplava, upravljanje životnom sredinom i modernizaciju luka duž koridora Save i Drine, radi povećanja njihove konektivnosti.

Projekat će takođe doprineti jačanju prekogranične saradnje i privrednog rasta zemalja regiona koje su dodatno ugrožene usled pandemije COVID-19.

„Sliv Save i Drine ima značajan neiskorišćeni potencijal koji je pokretač privrednog rasta, regionalne konektivnosti, otpornosti na rizike usled klimatskih promena, socijalne kohezije i novih radnih mesta,” izjavila je Linda Van Gelder, regionalna direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan.

Ona je dodala da ova prekogranična saradnja ima potencijal da obezbedi korist lokalnim zajednicama i privrednim subjektima koji se nalaze u području rečnih slivova, i stvori prilike koje će imati dalekosežan uticaj na privredu priobalnih zemalja.

Cilj programa je da ubrza regionalnu ekonomsku saradnju na Zapadnom Balkanu i ojača institucije i procedure za saradnju između priobalnih zemalja sliva Save i Drine.

Programske mere za ublažavanje rizika od poplava će povećati zaštićenu površinu za 300.000 hektara i obezbediti zaštitu od poplava na nivou stogodišnjih velikih voda za približno 400.000 stanovnika.

Projekat će takođe doprineti konektivnosti i plovnosti vodnog puta Save za preko 200 km i poboljšati prekograničnu saradnju u oblasti upravljanja vodama kroz razmenu znanja između sektora i priobalnih zemalja, navodi se u saopštenju.