Rad Osnovnog suda u Jagodini: Ove godine rešeno 8836 predmeta

|   Info
U sudu se primenjuju sve propisane mere bezbednosti kada je korona virus u pitanju. Stranke mogu da podnesu pritužbu ukoliko smatraju da postoje nepravilnosti ili da se postupak odugovlači, rekao je predsednik Osnovnog suda Žarko Milanović
Foto: TV Kopernikus

 

Zgrada Osnovnog suda u Jagodini izgrađena je davne 1908. godine i predstavlja jednu od najreprezentativnijih u ovom gradu. To je sud opšte nadležnosti za teritoriju grada Jagodine i opštinu Rekovac. Sudi u krivično pravnim i građansko pravnim predmetima. U prošloj, 2019. godini rešen je 14661 predmet, prosečno 74 po sudiji, a ove godine bez obzira na otežane okolnsoti u radu izazvane pandemijom korona virusa, rešen je zapažen broj predmeta, rekao nam je Žarko Milanović, predsednik Osnovnog suda u Jagodini:

-Što se tiče rada suda u periodu vanrednog stanja, Osnovni sud u Jagodini je postupao po hitnim predmetima. Posle završetka vanrednog stanja, doneto je posebno upustvo o radu suda i pravilo ponašanja: kako stranaka, tako i zaposlenih u sudu. To podrazumeva kontrolu ulaska stranaka i zaposlenih u sud, obavezno nošenje maski na licu, kao i merenje temperature pri ulasku u sud. Primenjuju se pravila u vezi broja prisutnih lica u sudnici. U tom smislu, koristimo veliku salu koja predstavlja reprezentativni objekat u zgradi suda, a u dogovoru sa predsednikom Višeg suda, koristimo i prostorije Višeg suda koje su veće i pogodnije za održavaje suđenja sa većim brojem učesnika u postupku. U toku ove godine rešeno je 8836 od ukupno 12702 predmeta koja su bila u radu. Od toga je rešeno 1069 starih predmeta. Ostalo je u radu je 3866 predmeta, od čega su 273 stara. Prosečno po sudiji, u Osnovnom sudu u Jagodini u radu je oko 200 predmeta, od čega su 14 stara. Mi smo u ovom teškom periodu za rad uspeli da rešavamo predmete i nastavićemo dalje sa takvim radom –rekao je Milanović.

Predsednik Osnovnog suda dao je i informaciju za stranke koje smatraju da postoje nepravilnosti u postupku:

-Stranke mogu da podnesu pritužbu predsedniku suda ukoliko smatraju da se postupak odugovlači i da postoje neke nepravilnosti u toku postupka, kao i neki uticaji koji mogu značajno da utiču na tok postupka. U slučaju podnošenja pritužbe, kao predsednik suda u obavezi sam da u roku od 15 dana odlučim po pritužbi posle izjašnjenja postupajućeg sudije. O pritužbi i načinu njenog rešavanja, obaveštavaju se kako stranke, tako i predsednik Višeg suda, Ministarstvo i Visoki savet sudstva –istakao je Milanović.

Građani imaju pravo da podnesu prigovor na suđenje u razumnom roku ukoliko smatraju da postupak traje duže nego što je uobičajeno. Prigovor se podnosi predsedniku suda radi ubrzanja postupka, ujedno i zahtev za naknadu štete ukoliko im je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku.

D.M.