SenVibe projekat o buci i vibracijama

|   Život
Fakultet zaštite na radu u Nišu domaćin je projekta SenVibe, koji se organizuje sa ciljem jačanja obrazovnih kapaciteta.
Foto: televizija Kopernikus

 

Teme projekta su buka i vibracije, a fakultet je, realizacijom ovog projekta, opremljen najsavremenijom opremom.