Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

|   Život
Poslednjih godina u Srbiji je primetan trend pada broja profesionalnih oboljenja, povreda na radu i smrtnih slučajeva kao posledica povreda na radu.
Foto: televizija Kopernikus

 

Ipak, na Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, eksperti upozoravaju da Srbija još uvek nije usvojila sve propise koji štite radnike u ovoj oblasti, što je inače i obaveza u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.

Prema statistici u svetu se svake godine registruje oko sto miliona profesionalnih oboljenja. U niškom Zavodu za zaštitu zdravlja radnika kažu da profesionalnu bolest kod nas još uvek nije lako dokazati. Lista profesionalnih oboljenja je zatvorena i za sada se samo ispunjavanjem svih, veoma strogih uslova koje je država propisala, može dobiti taj status.

Prošle godine u Srbiji je registrovano preko 20 hiljada povreda na radu, od toga gotovo tri i po hiljade su bile teže, a 45 se završilo smrtnim ishodom. Najveći broj radnika povredi se u fabričkim halama, u takozvanoj preradjivačkoj industriji.

Na jednom od mnogobrojnih niških gradilišta sigurni su da, ukoliko se poštuju mere koje je zakonodavac propisao, mogućnost povređivanja radnika veoma je mala. Ističu i da je saradnja sa licima koja si zadužena za bezbednost, a koje svako gradilište mora da ima, od izuzetnog značaja.

Građevinci kažu da su kontrole kod njih veoma česte, ali da, bar u ovom slučaju, većih problema ni sa inspektorima, a ni sa povredema nikada nisu imali. Eksperti najavljuju da će država u procesu evrointegracija morati da usvoji još novih propisa koji će dodatno popraviti bezbednost zaposlenih na radnim mestima.