Tretman nakon žetve

|   Život
Savet stručnjaka kako da izvršite tretman nakon žetve

Na oraničnim poljima u opštini Šid završeni su ovogodiđnji žetveni radovi, a prema podacima kancelarije za poljoprivredu skinut je rod sa 5000 hektara pod pšenicom i dve hiljade hektara uljane repice и 300 hektara ječma. Ostvareni su prosečni prinosi od 7 do 8 tona pšenice и ječma i dve tone uljane repice, dok je posao obavilo 160 kombajna

autor: Nebojša Subotić