Vremenske prilike idealne za završetak jesenje setve ozimih strnih žita

|   Info
“Zemljište ima dovoljno vlage i može lepo da se pripremi. Nikako ne koristiti seme sa tavana, već ga kupiti u apoteci” rekao je Miodrag Simić, savetodavac za ratarstvo u Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi u Jagodini
Foto: TV Kopernikus

 

Ovih dana, poljoprivrednici završavaju jesenju setvu ozimih strnih žita. Većina njih je to već uradila, a oni koji su malo zakasnili sa berbom kukuruza, trebalo bi što pre to urade, jer su vremenske prilike idealne.

-Zemljište ima dovoljno vlage. Može lepo i kvalitetno da se pripremi. Samo bih podsetio da pošto ulazimo u drugu dekadu novembra, norme setve bi trebalo da se povećaju za nekih deset procenata. Ako je norma bila 250 kilograma, sada bi trebalo da bude 280, a ono što je bilo 220 neka bude 240. Naravno, preporuka je da se pšenica kupi u apoteci. Nikako ne bi trebalo koristiti seme sa tavana –rekao je Miodrag Simić, savetodavac za ratarstvo u Poljoprivredno-savetodavne i stručne službe u Jagodini.

Posle setve, poljoprivrednicima sledi najvažnija agrotehnička mera. Radi se o zimskom dubokom oranju.

-Nema bolje mere od te. Osnovna stvar je da se to uradi na dubini od 35 santimetra, zavisno od zemljišta. Tom prilikom trebalo bi zaorati ukoliko ima stajnjaka. Ako ne, onda obavezno upotrebiti neka MPK đubriva. Najbolje je to uraditi na osnovu agrohemijske analize zemljište. Ako to nije urađeno, onda treba koristiti od 250 do 300 kilograma đubriva tipa 16-16-16, npr. 10-30-20 ili samo MAP nekih 150 do 200 kilograma –rekao je on.

Iz Poljoprivredno savetodavne i stručne službe u Jagodini navode da će se žetveni ostaci na taj način mineralizovati. Takođe, vlaga koja se javlja u toku zimskog perioda, sići će u dublje slojeve koja će biti korisna biljkama u proizvodnji tokom 2022. godine.

D.M.